Cum are loc semnarea actelor finanțare?

Chiar dacă ne dorim să simplificăm la maximum procesul de obținere a finanțării, tot va fi nevoie să semnezi câteva acte obligatorii, stabilite de legislația națională în domeniu, pentru utilizatorii de servicii financiare.

 

Astfel, toate actele pentru obținerea plafonului de finanțare și a produselor financiare Axioma Finance urmează a fi semnate cu semnătura electronică calificată deținută de administratorul companiei sau persoana împuternicită de companie. Semnătura electronică calificată poate fi obținută online, printr-un proces simplu de identificare video, de la furnizorii certificați în acest sens. Pentru identificarea furnizorilor certificați, accesați website-ul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).